De foto linksboven ( van Cartier - Bresson; Gare St.Lazare, Paris 1932 ) had ik graag zelf genomen. Het geeft weer wat voor kracht een foto krijgt als je op het juiste moment afdrukt. Je blijft als toeschouwer achter met de vraag wat direct na deze opname gebeurde met de man. Ik weet verder niets van deze foto en dat is prima zo. Het zou alleen maar een teleurstelling opleveren als bleek dat de zaak in scene was gezet of dat dit de 14e opname was in een serie. Liever houd ik me het beeld voor dat het hier een enkel "lucky shot" betreft. Die ene perfecte opname die elke fotograaf wil maken. Mijn eigen foto van Sjaak de smid komt aardig in de buurt. Hij tufte op het aambeeld, legde er een stuk gloeiend ijzer op en sloeg daar op. Geweldige knal en deze vonkenregen. Eén opname, toevallig net op 't juiste moment.